Business & Finance

sakal-bajaj

13 Feb: Rahul Bajaj: उद्योगविश्वासाठी प्रेरणास्थान (Marathi)

बजाज हे नाव ऐकले, की जनसामान्याला सर्वप्रथम आठवते ती १९८९ सालची जाहिरात ‘बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर…हमारा बजाज, हमारा बजाज!’ खरेच मागच्या बऱ्याच दशकांपासून बजाज समूहचा भारताच्या आर्थिक विकासात मोठा वाटा आहे.